Kategorije

PROGRAM RUČNOG ALATA

Borer HSS


Opis proizvoda

2,0mm 1511
2,5mm 1512
3,0mm 1820
3,2mm 1513
3,5mm 1514
4,0mm 1516
4,2mm 1517
4,5mm 1518
5,0mm 1520
5,5mm 1821
6,0mm 1521
6,5mm 1822
7,0mm 1522
8,0mm 1523
10,0mm 1524
12,0mm 1525
13,0mm 1526
14,0mm 1527
16,0mm 1528