Kategorije

PROGRAM GRAĐEVINSKOG ALATA

Metla za hale


Opis proizvoda

L-300 sa drškom - 4328
L-400 sa drškom - 4329