Kategorije

PROGRAM RUČNOG ALATA

Klin za keramiku


Opis proizvoda

23x4mm - 1392
37x7mm - 1393